فیلتر پلی پروپیلن آکوا پیور  AQUA PURE

فیلتر پلی پروپیلن آکوا پیور  AQUA PURE : اولین فیلتر دستگاه تصفیه آب آکوا پیور فیلتر کارتریجی پلی پروپیلن یا PP است که از اهمیت ویژه ای در مراحل تصفیه برخوردار است. فیلتر پلی پروپیلن از جنس الیاف است که هرچقدر تراکم الیاف به کار رفته در فیلتر بیشتر باشد، مقدار...