فیلتر دبریس برای کندانسور (Debris Filter for Condenser)

فیلتر دبریس برای کندانسور (Debris Filter for Condenser) : فیلتر دبریس علاوه بر کندانسور در مبدل های حرارتی و محافظت از برج های خنک کننده استفاده می شود. فیلتر دبریس WTR برای جلوگیری از ریزش کلان از آوار در مدارهای آب خنک کننده بسیار مهم است. فیلترهای دبریس در انواع...