پیش تصفیه دو مرحله ای فلاکستک fluxtek

پیش تصفیه دو مرحله ای فلاکستک fluxtek پیش تصفیه دو مرحله ای فلاکستک ساخت کشور تایوان است و تحت لیسانس آمریکا قرار دارد. از این پیش تصفیه جهت استفاده در ورودی ساختمان ها تا 3 واحد، آب ورودی ویلا و باغ و پیش تصفیه آب ورودی موتور خانه ها می...