پیش تصفیه آب سوفیلتر مدل جامبو

پیش تصفیه آب سوفیلتر مدل جامبو فیلتر پیش تصفیه آب سوفیلتر مدل جامبو (Sou filter) به عنوان پیش تصفیه آب ساختمان های 4 واحدی و ویلاها قرار می گیرد و از 3 فیلتر اولیه از جمله فیلتر توری صنعتی، فیلتر الیافی (pp) و فیلتر کربن بلاک (CTO) تشکیل شده است....