هوزینگ 40 اینچ بیگ وان (BIG ONE) در صنعت تصفیه آب

هوزینگ 40 اینچ بیگ وان (Big one) در صنعت تصفیه آب هوزینگ از مهم ترین قطعات در دستگاه های تصفیه آب خانگی، نیمه صنعتی و صنعتی به شمار می آید. بنابراین برای استفاده در مصارف مختلف با حجم های گوناگونی ساخته می شود. هوزینگ در واقع همان محفظه فیلترها در...