ساختار فیلتر UV دردستگاه های تصفیه آب خانگی

ساختار فیلتر UV دردستگاه های تصفیه آب خانگی فیلتر UV در برخی از دستگاه های تصفیه آب خانگی نصب می شود. اما جزء اصلی ترین فیلترهای تصفیه به حساب نمی آید. به همین دلیل برخی از برندهای سازنده دستگاههای تصفیه آب جهت کامل تر نمودن سیستم، فیلتر یو وی را...