فیلتر KDF

فیلتر KDF : این فیلتر مرحله ی 6 دستگاه تصفیه آب است که خاصیت قلیایی کننده، متعادل کننده PH ، معدنی ساز و خاصی KDF را داراست. در ابعاد “x 10″2 می باشد. فواید قلیایی : عملکرد متابولیسم را بهبود می بخشد ، به دلیل دارا بودن اکسیژن زیاد به...