فیلتر یخچال ایزی ول مدل AIC-10

فیلتر یخچال ایزی ول مدل AIC-10 امروزه به دلیل تولید یخچال های ساید بای ساید، استفاده از فیلترهای یخچال رواج پیدا کرده است. زیرا یخچال های ساید بای ساید و سایر یخچال هایی که دارای آبسردکن هستند باید به شیر آب شهری متصل شوند و از آنجایی که آب شهری...