فیلتر کربن پودری اینلاین کوجین

فیلتر کربن پودری اینلاین کوجین فیلتر کربن پودری اینلاین کوجین (UDF) همان فیلتر کربن اکتیو گرانول (GAC) است که در مرحله ی دوم در دستگاه های تصفیه آب قرار می گیرد. فیلتر کربن پودری وظیفه دارد تا مواد شیمیایی آلی مانند کلر، استیک اسیدها، آفت کشها، تری هالومتانها، حشره کش...