فیلتر کربن فعال گرانول نیمه صنعتی SEP مدل UDF-10-B

فیلتر کربن فعال گرانول نیمه صنعتی SEP مدل UDF-10-B فیلتر کربن فعال گرانول نیمه صنعتی SEP مدل UDF-10-B عموما در دومین مرحله از دستگاه های تصفیه آب نیمه صنعتی،صنعتی و در پیش تصفیه ورودی ساختمان ها مورد استفاده قرار می گیرد. این فیلتر به صورت کارتریجی طراحی شده است،یعنی ذرات...