فیلتر کربن فعال گرانول خانگی ویولت هوزینگی

فیلتر کربن فعال گرانول خانگی ویولت هوزینگی فیلتر های کربنی نقش بسیار مهمی در دستگاه های تصفیه آب خانگی اسمز معکوس دارند و به عنوان فیلتر پیش تصفیه و تصفیه نهایی آب بسیار مورد استفاده قرار می گیرند و جز فیلتر های ثابت دستگاه به حساب می آیند. فیلتر کربن...