فیلتر کربن فعال گرانول خانگی هوزینگی کلین پیور

فیلتر کربن فعال گرانول خانگی هوزینگی کلین پیور فیلتر های کربنی در انواع دستگاه های تصفیه آب خانگی به خصوص دستگاه های تصفیه آب خانگی اسمز معکوس بسیار کاربردی است و در سه مرحله مختلف به شکل های متفاوت تکرار شده است. کیفیت این فیلتر ها و جنس مواد اولیه...