فیلتر کربن فعال گرانول خانگی تک

فیلتر کربن فعال گرانول خانگی تک تک (TEC) یکی از نام های خوش آوازه و آشنا در صنعت عظیم تصفیه آب است و با سال ها سابقه و فعالیت مستمر در زمینه تصفیه آب توانسته است از اعتبار و شهرت بهره مند شود. این کمپانی تحت لیسانس تایوان قرار دارد...