فیلتر کربن فعال گرانول خانگی توسکو هوزینگی

فیلتر کربن فعال گرانول خانگی توسکو هوزینگی فیلتر کربن فعال گرانول که با عنوان فیلتر کربن پودری نیز شناخته می شود در دومین مرحله از دستگاه های تصفیه آب خانگی اسمز معکوس به کار برده می شود و آب خروجی از فیلتر الیافی مستقیما وارد این فیلتر می شود. در...