فیلتر کربن فعال گرانول خانگی اینلاین لایف واتر

فیلتر کربن فعال گرانول خانگی اینلاین لایف واتر فیلترهای اینلاین از قابل اطمینان ترین فیلترهایی هستند که استفاده از انواع پیش تصفیه آن در دستگاه های تصفیه آب محدودیت دارد. در واقع اغلب دستگاه های تصفیه آب خانگی دارای فیلترهای پیش تصفیه هوزینگی هستند، در این سیستم ها نمی توان...