فیلتر کربن بلاک لکس پیور lex pure

فیلتر کربن بلاک لکس پیور lex pure فیلتر کربن بلاک لکس پیور یکی از انواع فیلترهای تصفیه آب خانگی است که در مرحله ی سوم ازدستگاه تصفیه آب قرار می گیرد. این فیلتر جزء فیلترهای پیش تصفیه است و تاثیر فراوانی در حذف مشتقات کلر، تری هالومتان ها، مواد شیمیایی...