فیلتر کربن بلاک خطی و هوزینگی تصفیه آب

فیلتر کربن بلاک خطی و هوزینگی تصفیه آب یکی از موثرترین فیلترهای مورد استفاده در دستگاه تصفیه آب خانگی ، نیمه صنعتی و صنعتی فیلتر کربن بلاک است. فیلتر کربن بلاک حاوی ذرات کربن پودری می باشد. ذرات کربن طی فرآیندهای خاصی فعال شده و قادر به حذف ناخالصی ها...