فیلتر کربن بلاک خانگی c.c.k مدل CBC-NC10

فیلتر کربن بلاک خانگی c.c.k مدل CBC-NC10 فیلترهای مورد استفاده در دستگاه های تصفیه آب خانگی مهم ترین عامل تاثیر گذار در کیفیت آب خروجی از سیستم هستند. تصفیه آب با وجود فیلترهای دستگاه ممکن می شود و استفاده از فیلتر ضعیف و بدون کیفیت سبب می شود تا علاوه...