فیلتر کربن بلاک خانگی واتر لو (WATER LAV) هوزینگی

فیلتر کربن بلاک خانگی واتر لو (WATER LAV) هوزینگی فیلتر کربن بلاک سومین فیلتر یا آخرین فیلتر پیش تصفیه در دستگاه های تصفیه آب خانگی است که معمولا پس از فیلتر کربن فعال گرانول و قبل از ممبران قرار می گیرد. این فیلتر وظیفه دارد عملکرد فیلترهای پیش تصفیه قبل...