فیلتر کربن بلاک خانگی هوزینگی مجیک استار

فیلتر کربن بلاک خانگی هوزینگی مجیک استار فیلتر کربن بلاک سومین فیلتر پیش تصفیه است که عموما قبل از ممبران نصب می شود و وظیفه دارد تصفیه مقدماتی آب را تکمیل کرده و برای ورود به ممبران آماده کند. این فیلتر جایگاه بسیار مهمی دارد و بهتر است مرغوب ترین...