فیلتر کربن بلاک خانگی هوزینگی تک

فیلتر کربن بلاک خانگی هوزینگی تک فیلتر کربن بلاک سومین فیلتر اصلی دستگاه های تصفیه آب خانگی اسمز معکوس است که به عنوان آخرین فیلتر پیش تصفیه، تصفیه مقدماتی آب را تکمیل می کند و آب را برای ورود به ممبران آماده می کند. این فیلتر وظیفه تکمیل کردن عملکرد...