فیلتر کربن بلاک خانگی سوپر کریستال super crystal

فیلتر کربن بلاک خانگی سوپر کریستال super crystal فیلتر کربن بلاک (CTO) نقش مهمی در دستگاه های تصفیه آب خانگی به خصوص سیستم های تصفیه اسمز معکوس دارد. این فیلتر در اغلب موارد در سومین مرحله از دستگاه و قبل از فیلتر ممبران نصب می شود. فیلتر کربن بلاک وظیفه...