فیلتر کربن بلاک خانگی سافت واتر مدل SILVER

فیلتر کربن بلاک خانگی سافت واتر مدل SILVER CTO یا فیلتر کربن بلاک در سومین مرحله از دستگاه های تصفیه آب خانگی اسمز معکوس قرار می گیرد و به دلیل اینکه قبل از ممبران قرار دارد و آب خروجی از آن مستقیما وارد ممبران می شود، استفاده از بهترین نوع...