فیلتر کربن بلاک خانگی زینود مدل XCTO-10

فیلتر کربن بلاک خانگی زینود مدل XCTO-10 فیلتر کربن بلاک سومین فیلتر تصفیه آب است که در دستگاه های تصفیه آب خانگی اسمز معکوس نقش بسیار مهمی در تصفیه آب دارد و قبل از ممبران نصب می شود. این فیلتر وظیفه دارد عملکرد فیلتر کربن فعال گرانول و فیلتر الیافی...