فیلتر کربن بلاک خانگی جوی واتر joy water

فیلتر کربن بلاک خانگی جوی واتر joy water فیلتر کربن بلاک خانگی جوی واتر (joy water) از فیلترهای کارتریجی است که قابلیت نصب و استفاده در انواع هوزینگ های استاندارد 10 اینچ اسلیم خانگی را دارد. در واقع طراحی استاندارد این فیلتر این امکان را می دهد که بتوان از...