فیلتر کربن بلاک خانگی آکوا فلو هوزینگی

فیلتر کربن بلاک خانگی آکوا فلو هوزینگی فیلتر کربن بلاک به عنوان سومین فیلتر پیش تصفیه در دستگاه های تصفیه آب خانگی اسمز معکوس قرار دارد و عملکرد آن تاثیر بسزایی در عملکرد ممبران و طول عمر آن دارد. به همین دلیل استفاده از مرغوب ترین فیلترهای کربن بلاک به...