فیلتر کربن بلاک تصفیه آب هایجنیک

فیلتر کربن بلاک تصفیه آب هایجنیک فیلتر کربن بلاک تصفیه آب هایجنیک به عنوان فیلتر مرحله سوم در دستگاه تصفیه آب خانگی قرار می گیرد و وظیفه دارد مواد شیمیایی آلی از جمله کلر، آفت کش ها، حشره کشها، تری هالومتان های باقی مانده از مرحله ی قبل را از...