فیلتر کربن بلاک تصفیه آب  خانگی اولانسی

فیلتر کربن بلاک تصفیه آب  خانگی اولانسی امروزه به دلیل آلودگی های فراوانی که آب شرب پیدا کرده استفاده از دستگاه های تصفیه آب خانگی بسیار رواج یافته است. حال این دستگاه های تصفیه آب خانگی از یکسری فیلتر تشکیل شده است که نیاز دارد در زمان خاصی تعویض شوند....