فیلتر کربن بلاک آنتی باکتریال خانگی اطلس فیلتری

فیلتر کربن بلاک آنتی باکتریال خانگی اطلس فیلتری فیلتر کربن بلاک مهم ترین فیلتر پیش تصفیه است که از آن در سومین مرحله از دستگاه های تصفیه آب خانگی برای تکمیل عملکرد فیلترهای شماره ۱ و ۲ استفاده می کنند. این فیلتر تاثیر بسزایی در تعیین طول عمر ممبران دارد...