فیلتر کربن بلاک آنتی باکتریال خانگی نایس واتر

فیلتر کربن بلاک آنتی باکتریال خانگی نایس واتر فیلتر کربن بلاک در دستگاه های تصفیه آب خانگی اسمز معکوس در سومین مرحله از دستگاه و قبل از فیلتر ممبران قرار می گیرد. وظیفه این فیلتر تکمیل فرآیند تصفیه آب توسط فیلترهای الیافی و کربن فعال گرانول است و در واقع...