فیلتر کربن اکتیو گرانول سی سی کی C.C.K

 فیلتر کربن اکتیو گرانول سی سی کی C.C.K فیلتر کربن اکتیو گرانول در دستگاه های تصفیه آب معمولا بعد از فیلتر الیافی و در مرحله دوم قرار می گیرد. به طور کلی فیلتر کربن پودری وظیفه حذف کلر و سایر ترکیبات کلر،تری هالومتان ها، استیک اسیدها، انواع مواد شیمیایی، آفت...