فیلتر کربن اکتیو گرانول اینلاین ربن (Roben)

فیلتر کربن اکتیو گرانول اینلاین ربن (Roben) فیلتر کربن اکتیو گرانول اینلاین ربن (Roben) قابلیت نصب بر روی دستگاه تصفیه آب خاصی از برند ربن را دارد. این فیلتر تمام مواد مضر باکتریها و عوامل مضر بیولوژیکی را از آب آشامیدنی حذف می نماید. فیلتر کربن اکتیو گرانول اینلاین ربن...