فیلتر پست کربن خانگی هایجنیک مدل T\33

فیلتر پست کربن خانگی هایجنیک مدل T\33 دستگاه های تصفیه آب خانگی اسمز معکوس در پنجمین مرحله دارای فیلتری به نام پست کربن هستند،فیلتر پست کربن نقش بسیار مهمی در تعیین کیفیت و طعم آب خروجی از دستگاه دارد و اگر با کیفیت بالا انتخاب نشوند می توانند منجر به...