فیلتر پست کربن خانگی لکس پیور 1500 گالن

فیلتر پست کربن خانگی لکس پیور 1500 گالن اولین فاکتوری که برای سنجش کیفیت فیلتر پست کربن قرار می گیرد، جنس کربن به کار برده شده درون فیلتر و بدنه ای است که به عنوان محفظه اطراف کربن ها را در بر می گیرد. کربن نقش اساسی در تصفیه آب...