فیلتر پست کربن خانگی اوکی واتر مدل S5

فیلتر پست کربن خانگی اوکی واتر مدل S5 فیلتر پست کربن از مهم ترین فیلترهای دستگاه تصفیه آب اسمز معکوس است که وظیفه دارد آب ذخیره شده درون مخزن را مجددا تصفیه کند تا آلاینده های احتمالی درون آن حذف شوند. آب در سیستم اسمز معکوس پس از گذر از...