فیلتر پست کربن خانگی آکواجوی aqua joy

فیلتر پست کربن خانگی آکواجوی aqua joy با توجه به اینکه در چندین سال اخیر منابع آب در معرض آلودگی ها و آلاینده های مختلفی قرار گرفته اند، آب ورودی به منازل حاوی املاح شیمیایی می باشد که بهتر است مورد استفاده قرار نگیرد. با اینکه این آب در تصفیه...