فیلتر پست کربن تصفیه آب هایجنیک

فیلتر پست کربن تصفیه آب هایجنیک فیلتر پست کربن تصفیه آب هایجنیک در مرحله ی پنجم از دستگاه تصفیه آب خانگی قرار می گیرد. وظیفه دارد تا بو، رنگ و مزه ی نامطبوع آب را از بین ببرد. این فیلتر به صورت اینلاین ساخته می شود و برای انجام فرآیند...