فیلتر نخ تابیده خانگی 1 میکرون کنت 

فیلتر نخ تابیده خانگی 1 میکرون کنت فیلتر نخ تابیده (الیافی) اولین و ساده ترین فیلتر پیش تصفیه در دستگاه های تصفیه آب خانگی است که با استفاده از آن می توان آب را به لحاظ فیزیکی تصفیه کرد و املاح معلق موجود در آب را حذف کرد. این فیلتر...