فیلتر مینرال 10 اینچ سوفیلتر sou filter

فیلتر مینرال 10 اینچ سوفیلتر sou filter فیلتر مینرال 10 اینچ سوفیلتر از فیلتر های خطی یا اینلاین می باشد. دلیل اینکه نام این فیلتر اینلاین گذاشته شده است این می باشد که فیلتر مینرال نیازی به قرار گرفتن در هوزینگ یا محفظه ندارد. آب با گذر از فیلتر ممبران...