فیلتر مینرال خانگی اوکی واتر مدل M-BL-2019

فیلتر مینرال خانگی اوکی واتر مدل M-BL-2019 فیلتر مینرال خانگی اوکی واتر مدل M-BL-2019 یکی از فیلترهای افزودنی یا مکمل خانگی است که بیشترین کاربرد را در دستگاه های تصفیه آب خانگی اسمز معکوس دارد. از آنجایی که تنها دستگاه های تصفیه آب خانگی اسمز معکوس یون های محلول در...