فیلتر مینرال خانگی ارگانیک 1500 گالن

فیلتر مینرال خانگی ارگانیک 1500 گالن فیلتر مینرال یکی فیلتر های مکمل پر مصرف است که در اغلب دستگاه های تصفیه آب خانگی اسمز معکوس در مرحله شش از دستگاه نصب می شود و وظیفه دارد با افزودن یون های معدنی مفید به آب،کمی سختی آب را بالاتر برود و...