فیلتر مینرال تصفیه اب خانگی پیور لایف

فیلتر مینرال تصفیه اب خانگی پیور لایف دستگاه های تصفیه آب خانگی اسمز معکوس تنها با داشتن 5 فیلتر اصلی می توانند تا 98% از کل املاح موجود در آب را حذف کنند وآب شربی کاملا پاک و سالم تولید نمایند،اما در اغلب دستگاه های تصفیه آب خانگی از فیلتر...