فیلتر مینرال تصفیه آب  خانگی لکس پیور Lex pure

فیلتر مینرال تصفیه آب  خانگی لکس پیور Lex pure لکس پیور (Lex pure) از کمپانی های سازنده انواع دستگاه و فیلترهای تصفیه آب خانگی است. دستگاه های تصفیه آب خانگی اسمز معکوس در چهارمین مرحله از خود مجهز به فیلتری به نام فیلتر ممبران می باشند. غشاء فیلتر ممبران دقت...