فیلتر ممبران 50 گالن واتر تک watertek

فیلتر ممبران 50 گالن واتر تک watertek فیلتر غشاء نیمه تراوا که با نام فیلتر ممبران شناخته می شود در دستگاه های تصفیه آب مبتنی بر اسمز معکوس نصب می شوند. فیلتر ممبران در سیستم های تصفیه آب اسمز معکوس اصلی ترین و مهم ترین مرحله فیلتراسیون آب را انجام...