فیلتر ممبران کامپوزیتی فیلم نازک (TFC)

فیلتر ممبران کامپوزیتی فیلم نازک (TFC) فیلترهای ممبران خانگی، نیمه صنعتی و صنعتی از نوع TFC با غشایی از جنس پلیمرهای پلی آمید (PA) برای اولین بار از سال 1972 طراحی و ساخته شده و وارد بازار شدند. هنگامی که این نوع غشاء ممبران به تازگی وارد بازار شد استفاده...