فیلتر ممبران وتک vetec 

فیلتر ممبران وتک vetec : فیلتر ممبران وتک ( vetec ) که در مرحله چهارم قرار دارد ، در محفظه ای به نام هوزینگ قرار گرفته و این محفظه توانایی تحمل فشار بالای آب را داشته و آبی که در مراحل قبل عملیات پیش تصفیه روی آن انجام شده با یک...