فیلتر ممبران خانگی HI-TECH AQUA CARE مدل AQ-1812-75

فیلتر ممبران خانگی HI-TECH AQUA CARE مدل AQ-1812-75 فیلتر ممبران مهم ترین فیلتر دستگاه های تصفیه آب خانگی اسمز معکوس است و عموما در چهارمین مرحله از دستگاه قرار می گیرد. این فیلتر بسیار حساس است،به گونه ای که قبل از آن سه فیلتر پیش تصفیه، تصفیه مقدماتی آب را...