برچسب: عملکرد فیلتر ممبران خانگی سافت واتر مدل TW30-1812-75

فیلتر ممبران خانگی سافت واتر مدل گلد gold

فیلتر ممبران خانگی سافت واتر مدل گلد gold

فیلتر ممبران خانگی سافت واتر مدل گلد gold فیلتر غشاء نیمه تراوا یا فیلتر ممبران یکی از اصلی ترین فیلترهای سیستم اسمز مکعوس به حساب می آید و معمولا پس از فیلترهای پیش تصفیه و در چهارمین مرحله از دستگاه نصب می شود. فیلتر ممبران متشکل از چندین لایه غشاء...

فیلتر ممبران خانگی سافت واتر مدل TW30-1812-75

فیلتر ممبران خانگی سافت واتر مدل TW30-1812-75

فیلتر ممبران خانگی سافت واتر مدل TW30-1812-75 فیلتر ممبران خانگی سافت واتر مدل TW30-1812-75 یکی از نمونه های برتر فیلتر ممبران است که در انواع دستگاه های تصفیه آب خانگی و نیمه صنعتی اسمز معکوس فارغ از هر برندی می تواند مورد استفاده قرار بگیرد. این فیلتر از نوع 13...