فیلتر ممبران خانگی تک مدل VT40-1812-50

فیلتر ممبران خانگی تک مدل VT40-1812-50 فیلتر ممبران خانگی تک مدل VT40-1812-50 از ممبران های خانگی کارتریجی است که با طراحی استاندارد و به روز قابلیت استفاده در انواع محفظه های ممبران خانگی را دارد. این ممبران جزء با کیفیت ترین فیلترها می باشد و به لحاظ کیفی، بهداشتی و...