فیلتر ممبران خانگی استریم مدل 1812-75G

فیلتر ممبران خانگی استریم مدل 1812-75G فیلتر ممبران اصلی ترین فیلتر تصفیه آب در دستگاه های تصفیه آب خانگی اسمز معکوس است و مهم ترین و سنگین ترین بار تصفیه آب بر عهده این فیلتر است. ممبران در مرحله چهارم دستگاه قرار می گیرد و معمولا در تمامی موارد به...